اصل شماره 3

اصل شماره 3- هر کودک دنیایی است منحصر به فرد

این مطلب رو همیشه به خاطر داشته باشید که :

بچه ها عین خودشون هستند ونه شبیه به هیچ کس دیگری


هر کودک دنیایی است منحصر به فرد و صرفا شبیه خودش، و برای رفتار بهینه با او و ایجاد ارتباط آگاهانه و سازنده با او کافی اول می بایستی این دنیای منحصر به فرد را به رسمیت بشناسیم و پس از آن برای هر چه بهینه تر برقرار نمودن این تعامل نیاز به یک دنیا آگاهی داریم.

اینکه بعضی ها می گویند مثلا چشمش شبیه فلانی است و یا این کارش شبیه فلانی است در واقع هویت و فردیت بچه را از او می گیرد که بسیار غیر سازنده است.


پدر و مادر آگاه هر شباهتی را که در فرزندشان با کسی می بینند می گویند این ویژگی و یا این رفتاری که فرزندم دارد عین خودش است که فلانی هم این ویژگی و یا رفتار را دارد و این کار یعنی به رسمیت شناختن فردیت و هویت فرزندمان.

/ 0 نظر / 26 بازدید