پرورش مسئولیت پذیری و تفویض اختیار

برسمیت شناختن فردیت و دادن حق انتخاب به فرزندان

به دنبال گوش کردن پویا و فعال به فرزندتان،  راه‌حل‌هایی که ارایه می‌کند را، به رسمیت شناخته و بعد اجازه بدهید، که او خود با توانایی‌های خودش، برای مسائلش راه‌حل‌های دیگری پیشنهاد نماید.

و پس از آن، به او در پیدا کردن راه‌حل‌های دیگر، به غیر از آنهایی که ارایه شده مساعدت نمایید و پس از آن خود ارایه راه حل نمایید.نه اینکه حکمی صادر کنید و یا اصرار یا اجبار خاصی در انجام آن راه حل داشته باشید.


معمولاً به اشتباه در مواردی که نیاز به انتخاب و تصمیم گیری است ، ما والدین و بزرگتر ها ، سریع اعلام نظر (در حقیقت به جای اعلام نظر ، حکم کرده و دستور میدهیم ) می‌کنیم و اجازه فکر کردن و انتخاب نمی‌دهیم.


مثلا در مورد خرید و انتخاب اسباب بازی: 

قبلا بصورت موازی (یعنی اینکه بصورت نمادین مقابل او قرار نگرفته و قصد اینرا داشته باشیم که مطلب را به او حالی کنیم ، بلکه آگاهی را در اختیار میگذاریم ، و به او اجازه  بررسی و انتخاب میدهیم. )، آگاهی های لازم برای خرید اسباب بازی را بدهید . مثلا در مورد رنگ های مناسب ، وسایلی که با سن او همخوانی داشته باشد و صداهایی که آن اسباب بازی تولید میکند و یا مخاطرات و یا مسائلی از این قبیل و  ...

بعد اجازه و زمان مناسب انتخاب را ،به آنان بدهید !

والدین میتوانند پیشنهاد کنند، که چه چیزی را صلاح میدانند، ولی انتخاب نهایی بر عهده فرزندان ما است !‌ ( البته در آن حوزه ای که قبلا تصمیم گرفته ایم تا تفویض اختیار نماییم، تا فرزندمان ،مسئولیت پذیری و انتخاب را تجربه نماید )

مثلا : توضیح دهید که این سه رنگ موجود است و شما چه رنگی را به چه دلیلی صلاح میدانید . بعد اجازه دهید تا خودشان فکر و انتخاب کنند ،و در زمان انتخاب رنگ رنگهای های دیگر، در صورت لزوم آگاهی های مربوط به انتخاب دیگر، را نیز به آنها منتقل نمایید. (آگاهی های مربوط به رنگ های دیگر و نه دستورات لازم در جهت اجرای رنگ های مورد نظرتان)

با این کار فردیت او را به رسمیت شناخته‌اید، ودر حقیقت او را به عنوان یک شخص حقیقی به همان اندازه ای که به او تفویض اختیار نموده اید پذیرفته اید.با این روش از تکنیک‌ معروف بچه‌ها، که برای اعلام فردیت خودشان، با خرید موردنظر والدین مخالفت می‌کنند، جلوگیری می‌کنید.


/ 2 نظر / 8 بازدید
؟؟؟

اخرش بچه هر چی دوست داشت برداره شاید براش بد باشه

نعیم

من فکر می کردم خود بچه انتخاب کنه بهتره، چون با آرکی تایپ خودش داره..... نه؟ این که نظرم رو بگم در شرایطی نیست که ازم بخواد؟ اعلام...؟